Eliteserielisensen i boks - Ingen anmerkninger på Haslum HK sin søknad

Økonomi er fortsatt et bærende element i Eliteserielisensordningen, og det eneste området som isolert sett kan påvirke lisensstatusen.  Den økonomiske situasjonen sett under ett er akseptabel, men det er store variasjoner både målt i omsetning, resultat og egenkapital blant Postenligalagene.

Skrevet av NTH

Norges Håndballforbund har altså godkjent Haslum HK sin søknad, uten anmerkninger. Dette viser at klubben drives godt og har god kontroll på økonomien.

– «Det er deilig at søknaden ble godkjent uten anmerkninger, selv om det ikke var uventet», sier styreleder Per Magnus Braskerud.