Velkommen til Haslum Håndballklubb .... klubben der alt er mulig!

Skrevet av NTH

Alt er mulig i Haslum håndball. Vi kan og skal vinne ved å tro, ha fokus, satse på ferdigheter, egenskaper og en sterk, mental og positiv innstilling. Haslum håndball legger stor vekt på helhet, i alt vi gjør. Enhver handling skal bety noe og være en del av helheten i arbeidet med å nå våre mål. Med helhet mener vi at alle bidrar, betyr noe og har en rolle – tilpasset evner, erfaring og egenskaper.